Unikum blog

Youtube: Videoreklamy TrueView v Google AdWords

Kampane vo vyhľadávacej či obsahovej sieti Google sú pre našich klientov už zabehnutým faktom. Málokto si ale uvedomuje prínos inzercie vďaka sieti Youtube. V nasledujúcom článku si preto predstavíme tzv. videoreklamy TrueView, ktoré je možné prostredníctvom Youtube inzerovať a čo od týchto formátov očakávať.

Videoreklamy TrueView

Podstatou videoreklamy TrueView je to, že divák má na výber či vašu reklamu chce zhliadnuť alebo nie. Môže ju preskočiť alebo dobrovolne vykonať nejakú interakciu. Za reklamu teda platíte iba v prípade skutočného zhliadnutia alebo interakcie. Existujú dva hlavné typy TrueView videoreklám. In-Stream a video discovery.

TrueView In-stream

Je formát reklamy, ktorý sa zobrazí pred iným videom, počas alebo na konci videa na Youtube alebo v Obsahovej sieti Google. Video je možné po 5 sekundách preskočiť. Ideálna dĺžka videa by sa mala pohybovať okolo 30 sekúnd až 1 minúty. Za reklamu zaplatíte iba v prípade, že divák zhliadne 30 sekúnd videa alebo vykoná s videom nejakú interakciu. Videá sú vhodné na propagáciu značky a produktov.

kolovna_3

Formát reklamy TrueView je možné využiť aj na propagáciu produktov z Nákupov Google. Majú formu nákupných kariet, ktorých sa môže zobraziť až 6 naraz.  Výber produktov si môžete filtrovať, takže ich máte pod kontrolou.

kolovna_2

TrueView video discovery

Video discovery je formát reklamy, ktorý sa zobrazuje na miestach, v ktorých divák niečo vyhľadáva. Napríklad vedľa súvisiaceho videa na stránke Youtube alebo ako súčasť výsledkov vyhľadávania na YT. Má podobu miniatúry videa s krátkym popisom. Ich cieľom je vyzvať diváka k tomu, aby si reklamu (video) spustil. Video sa následne spustí buď na stránke sledovania videa alebo vo vašom YT kanále.

kolovna_3

TrueView instalace aplikace

V neposlednom rade môžete formát TrueView využiť aj na výzvu k inštalácii mobilnej aplikácie.  Aplikáciu  tak bude možné stiahnuť priamo z videoreklamy. Reklamy sa budú zobrazovať v aplikáciách služby YT  pre mobily a tablety a povedú priamo do obchodu, kde je možné aplikáciu stiahnuť.

Ak by ste radi spustili YT kampaň v prostředí AdWords a neviete ako sa na to čo najlepšie pripraviť, neváhajte nás kontaktovať.