Unikum blog

Google Digital Sales aneb vzděláváme své prodejce

Nemáte důvěru k obchodním zástupcům a prodejcům, kteří vám nabízí digitální řešení propagace vašeho podnikání, ale nikdy nenakoukli do zákulisí AdWords nebo Analytics? U nás takové obavy mít nemusíte.

V Unikum dbáme na to, aby měl náš obchodní tým znalosti v oblasti online marketingu a zároveň byl schopný své zkušenosti co nejlépe předat jak stávajícím, tak potencionálním klientům. Náš profesionální přístup, který je založen nejen na práci s reklamními systémy, ale i vzdělávání v oblasti softskills, je nyní podpořen certifikátem Google Digital Sales, jehož zkoušku úspěšně složil každý člen našeho prodejního a projektového týmu.

Ano, čtete správně. Rodina Google certifikátů se od letošního roku rozrostla o ocenění, které je určeno právě prodejcům a obchodním zástupcům působícím v online marketingových agenturách. Abyste certifikát získali, musíte projít testem, který ověřuje vaše znalosti týkající se nejen marketingu, ale i přístupu ke klientům a vhodných prodejních praktik.

Zkouška je založená na praktických příkladech a reálných situacích, kterým jsou manažeři velice často vystaveni. Časová dotace na zodpovězení 55 testových otázek je 90 minut, přičemž k úspěšnému zakončení je třeba dosáhnout alespoň 80 %. Abychom však neusnuli na vavřínech, platnost certifikátu je pouze jeden rok, poté je třeba zkoušku složit znovu.

Jak již bylo zmíněno výše, Google Digital Sales certifikace je zaměřená na online marketing a prodejní schopnosti se zaměřením na potřeby zákazníka. Test je složen z otázek týkajících se témat jako jsou: výhody online reklamy, nástroje k měření výkonu, cílení reklamy a nebo komunikace se zákazníkem, která přináší do vztahu novou hodnotu pro obě strany, či jak prezentovat výsledky.

A co váš obchodní zástupce nebo projektový manager, už má tuto certifikaci slouženou? My ano! V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, rádi se postaráme o digitální řešení propagace vašeho podnikání!