Unikum blog

Automatizace správy a kontroly účtu

V rámci běžné praxe dospěje každý správce účtu k momentu, kdy začíná více času trávit kontrolou aktivních kampaní a reportováním výsledků, a to jak pro vlastní potřeby, tak pro potřeby klienta v případě agenturní činnosti. V tomto článku bych se s Vámi chtěl podělit o několik užitečných tipů, které Vám pomohou ušetřit čas věnovaný těmto kontrolám, a Vy se tak budete moci více zaměřit na další rozvoj a optimalizaci účtu.

Pro úplné základy nebudeme rozdělovat účty dle cílů internetových stránek, ke kterým se tyto účty vztahují.

Úplně nejzákladnější možnosti v základním rozhraní AdWords pro tyto potřeby jsou Automatická pravidla, která nám nabízejí možnosti pozastavení, či aktivace kampaní. Dále pak odeslání emailové upomínky či změnu rozpočtů na základě udání podmínek, ať už na úrovni kampaně, reklamní sestavy, či reklamy samotné.

Tipy:

Odeslání emailu při překročení útraty

obr1

Toto jednoduché pravidlo Vám zajistí každodenní report stanovené kampaně, která překročila Vámi stanovený limit útraty, v tomto případě 20€.

Stejně lze připravit pravidla na různých úrovních účtu pro jednotlivé metriky v rozhraní AdWords.

Dalším užitečným příkladem využití automatických pravidel je načasování pozastavení reklamy po uplynutí slevové či jiné akce.

Postup:

V případě, že se obchod rozhodne nabídnout globální akci pro všechny své produkty a obohatit je například dárkem, je třeba všechny reklamy upravit přidáním textu komunikujícího danou akci. Doporučuji však neměnit stávající reklamy, ale v AdWords Editoru zkopírovat jednu či více reklam, a v nich následně komunikovat danou slevu. Nové reklamy pak označíme štítkem (v našem případě “Deal”), který bude označovat reklamy pro konkrétní akci a následně vytvoříme automatické pravidlo.

obr2

Dalším a neméně užívaným automatickým pravidlem je kontrola výkonu stěžejních (Top Seller) kampaní s denní frekvencí, kdy si jako filtr nastavíme: kampaně,  Zobrazení = 0, Kampaň XY a data z předchozího dne. Díky tomuto filtru obdržíme každé ráno email v případě, že naše vybraná kampaň měla předcházející den 0 zobrazení, což může způsobit hrubé snížení výkonu účtu v případě, že se opravdu jedná o výkonnostní kampaň, jakou je například Google Shopping.

V tomto směru společnost Google na správce účtu skutečně myslí a možnosti jsou vskutku ohromné, záleží jen na typu účtu a cílech jednotlivých kampaní. Mezi další možnosti usnadnění kontroly účtu patří přednastavení uložených filtrů.

Naše filtry:

  1. Klíčové slovo má nízké skóre kvality, ale existuje prostor ke zlepšení: QS < 6, LP. E = not below average
  2. Nízká relevance KW: QS > 5, Ad Relevance = below average
  3. Klíčové slovo výrazně utrácí, ale nepřináší konverze: KW Cost > 500, conv. = 0
  4. Vysoký bid na KW, které nepřináší konverze: Avg. position better than 3, Clicks >=50, conv. < 2
  5. Nákladné reklamy s nízkým výkonem: Clicks => 100, Conv. rate < “acc average”
  6. Výkonné ad sety (kampaně) s vysokým výkonem, ale špatným PNO: Clicks > 50, Cost > 500, Cost/conv > 250
  7. Reklamní sestavy beze změn (dle stanového období): All changes <=1

V rámci filtrů lze vymyslet nespočet různých kombinací dle vlastního uvážení, vždy je ale nutné myslet na jednu důležitou věc, a to že překombinovaný účet se stává nepřehledným. Udržujte ve svém účtu automatická pravidla, přednastavené filtry, skripty a další možnosti automatizačních činností tak, aby Vám výsledný celek dával smysl a uchovávejte pouze ty živé. Doporučuji si jednou za období projít účet, zvážit efektivitu Vašich nastavení a zkusit se zamyslet, jestli neexistují vhodnější řešení.