Unikum blog

1. ročník konferencie Social Restart 2017

V uplynulých dňoch prebehol prvý ročník konferencie Social Restart a my sme na ňom nemohli chýbať. Táto celodenná konferencia o marketingu na sociálnych sieťach bola zameraná najmä na marketing na Facebooku, zastúpený bol však aj Twitter a Instagram.

Program otvorili Adéla Marešová a Dominika Lukášová, ktoré nám vysvetlili Jak dopadl náš blogerský piknik s #dmbio?. Zároveň nám priblížili spoluprácu s influencermi pri komunikácii značky. Nasledovala Olga Szélesová s prednáškou Výzkum jako základ kvalitního obsahu na sociálních sítích zameranou na výskum cieľovej skupiny pred tvorbou kampane. Pripojila aj cenné tipy, ako vytvoriť zaujímavý obsah pre konkrétnu cieľovú skupinu.V Social + digital PR = VSL nám Marie Grafová a Jakub Šumanský ukázali, ako čo najefektívnejšie využiť spoluprácu Social a PR tímu. 

tomas_muzik

Po coffee break nám Tomáš Mužík pomocou ukážok z praxe predstavil možnosti opätovného využitia microsites na Facebook Page, ako aj platformu Social Sprinters zameranú na vytváranie aplikácií práve pre Facebook Page. Michal Filípek sa v prednáške Facebook Analytics: Analytika v bledě modrém zameral na rôzne spôsoby analýzy úspešnosti kampaní v tomto nástroji, jeho výhody, ako aj rozdiely oproti často využívanému Google Analytics. Prípadovú štúdiu monitoringu českých ciderov nám priblížil Jenda Perla v Social media monitoring – case study. Zároveň predstavil nástroj SocialWatch, pomocou ktorého je možné jednoducho vyhľadať súčasné trendy na sociálnych sieťach, či používanosť hashtagov. Pre krízovú komunikáciu zasa môže byť nástroj užitočný kvôli zachyteniu negatívnych vĺn.

michal_filipek

Po obede nám Tomáš Pruša v prednáške Twitter projekt profesní komunity pro Českou urologickou společnost priblížil využitie Twitteru v inštitucionálnej komunikácii. Lukáš Nevosád zasa v Jak na 360° video obsah predstavil platformu Sygic Travel a ich cestovateľský projekt. Na rozfázovanie marketingového funnelu pri tvorbe kampaní na Facebooku sa v Pokročilejší segmentace marketingového funnelu ve Facebook Ads zameral Ondřej Peterka.  Popis jednotlivých fáz zároveň obohatil tipmi z praxe a predstavil metriky, ktorými je možné čo najúčinnejšie analyzovať konkrétnu fázu funnelu.

V poslednom bloku programu sa Honza Veselý vrhol na Strategické uvažování nad FB kampaněmi. Dôležitosť výberu správneho typu kampane a správneho cielenia podporil typmi z praxe. Marek Botha nám v prednáške Jak dosáhnout 50% konverze? Zavolejte si na pomoc bota predstavil úskalia aj benefity spolupráce s chat botom v kampani pre značku Phillips. Konferenciu ukončili Tereza Salte a Sandra Ježková, ktoré nám predstavili Instagram jako marketingový nástroj a možnosti spolupráce s influencermi.

Na Social Restarte sme získali množstvo nápadov na zlepšenie komunikácie na sociálnych sieťach, tvorbu kampaní a dôležitosť výberu správneho publika. Už sa tešíme na využitie nápadov v praxi a na ďalší ročník.